Бізнес план інвестиційного проекту, його структура, складання та аналіз

Бізнес план інвестиційного проекту, це якийсь документ, що представляє його гідності, а точніше – відповідність існуючим економічним і правовим нормам, прибутковість, ефективність, стійкість до економічної нестабільності і якісні відмінності від інших існуючих проектів. В даному документі повинні бути освітлені довгострокові перспективи капіталовкладень, а саме можливість розширення і подальший розвиток виробництва.

Для чого слід составляеть бізнес план інвестиційного проекту?

Враховуючи сьогоднішні умови ринкової економіки жодне з підприємств без поглибленої розробки бізнес плану, прибутково працювати просто не зможе. Складання і глибокий аналіз бізнес-планів дає можливість побачити, як саме буде здійснюватися управління бізнесом для забезпечення його ефективності та прибутковості, а також можливість повернути інвестиції.

З причини постійних змін, що відбуваються в економічному середовищі, в якій доводиться діяти компаніям, передбачається перегляд та уточнення бізнес-плану, що в підсумку змушує компанії виробляти механізм залучення до даної роботи управлінського колективу.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Бізнес план інвестиційного проекту має внутрішні і зовнішні цілі. Зовнішня його сторона призначена виправдовувати довіру кредиторів і інвесторів, переконуючи їх у високому потенціалі підприємства, його компетентних співробітників, а також переконувати їх у необхідності надавати фінансову та стратегічну допомогу.

Простіше кажучи, відсутність ретельно опрацьованого плану, який буде систематично коригуватися відповідно до постійно мінливих економічних умов, це суттєвий недолік, який відображає управлінську слабкість, у результаті чого ускладнюється можливість залучати фінансові ресурси і досягати в конкурентному середовищі довгострокової стабільності.

Можна сказати, що складання та передстартовий аналіз бізнес плану інвестиційного проекту, по суті, є КРИТИЧНОЮ ТОЧКОЮ і, безсумнівно, базисом всієї виконавчої і планової діяльності компанії. Цей документ, на сьогодні найбільш важливе джерело, що акумулює стратегічну інформацію, а також способи прямих впливів управління на майбутнє економічне становище компанії, і крім цього описує шляхи і способи досягнення зростання прибутковості. У цілому інвестиційна, оперативна і фінансова політика компанії повинна повністю відповідати стратегічним цілям і напрямкам, які викладені у бізнес-плані.

Нарешті, можна відзначити наступне: бізнес-план інвестиційного проекту чітко показує розуміння і знання менеджерами компанії середовища бізнесу, а також її ринкового становища.

Планування бізнесу дає можливість управлінської системи уважно вивчати всі її недоліки, змушуючи тим самим розглядати специфічні фактори та характеристики, які впливають на конкурентоспроможність компанії. Тому, вимоги, які надаються до бізнес-планам, є умовами створення ефективної стратегії управління і самовдосконалення в цілому системи управління.

Цінність бізнес-планів можна визначити за якістю містяться в них пропозицій і повнотою інформації. Бізнес план інвестиційного проекту, ніколи не повинен відображати упередженість чи перебільшення його укладачів. Цей якісно складений документ є дуже корисним і високоефективним інструментом для ведення маркетингової діяльності. А особливу увагу, інвестори звертають на ймовірність його виконання протягом певного часу, що прямо відображає компетентність управлінської системи компанії.

Бізнес-план, на сьогодні залишається головним документом для кредиторів і інвесторів, а для керівництва компанії (підприємства), це основний інструмент управління. Від правильного складання структури бізнес-плану залежить отримання його схвалення і визначення життєздатності.

Складання бізнес плану для старту інвестиційного проекту – основні принципи та рекомендації

Під час складання бізнес планів необхідно правильно, грамотно, чітко, структуровано і лаконічно викладати весь матеріал. Текстовий зміст плану повинен легко сприйматися, а також нести максимум правильної та достовірної інформації, наданої для інших учасників інвестиційного проекту. Важливим моментом є простежування зв'язків між усіма його частинами.

Основними принципами, які передбачають складання бізнес-плану інвестиційного проекту, є:

  • достовірність і точність використовуваної інформації;
  • використання виключно самої важливої інформації, щоб забезпечити стислість бізнес плану;
  • достатня (необхідне) кількість даних і параметрів, використовуваних для прийняття правильних рішень на кожному з етапів реалізації проекту;
  • інформація повинна розподілятися рівномірно, що сприяє максимально швидкому розгляду;
  • уникайте необґрунтованих переваг, але при цьому підкресліть безперечні переваги;
  • не використовуйте некоректні або суперечливі формулювання, а також спірні твердження.

Виходячи з даних принципів, напрошується висновок, що тільки переконливість, лаконічність і доступність для інвесторів з різною спеціалізацією може зацікавити їх вкласти свій капітал в Ваш проект. Коли бізнес план буде перевантажений технічними подробицями, помилкової або свідомо прикрашеної інформацією, то враження про компанію, яка його пропонує, буде сильно зіпсовано.

Правильно складений бізнес-план, в перспективі дає можливість чітко сформулювати основні завдання та цілі компанії, а також встановити терміни, які регламентують кількісні та часові показники досягнення цих цілей. Ви зможете створити відповідні організаційні, виробничі та маркетингові програми, подальша реалізація яких сприятиме досягненню Ваших цілей.

Зможете своєчасно визначити неприйнятні проекту ситуації і запобігти їх. Створити систему повного контролю над процесом розвитку проекту на всіх його стадіях. Вирішити питання щодо фінансування та обсягом проекту, повноцінно обґрунтувавши значимість свого проекту інвесторам і розкривши перед ними перспективи вкладення капіталу.

Структура бізнес плану складеного для інвестиційного проекту

Добре структуровані та складені бізнес-плани, необхідні для інвестиційних проектів, які дають можливість бачити і аналізувати його цілком, що дозволяє виявити виникнення можливих труднощів, які трапляються на початкових етапах у більшості проектів.

Хоча структура використовуваних бізнес планів і не регулюється якими-небудь нормативними актами, т. к. для кожної галузі вона відмінна, але існують деякі ключові моменти, які повинні відображатися в будь-яких бізнес плани незалежно від того, які мети вони переслідують.

Структура всього бізнес-плану, беззаперечно має бути складена таким чином, щоб майбутні інвестори могли чітко і ясно зрозуміти, що являє собою бізнес даної компанії, які її цілі, яку тактику і стратегію використовує компанія для досягнення результату, стійкість її положення на зовнішньому або внутрішньому ринку, як і яким чином будуть повертатися кредиторські та інвестиційні кошти і т. п.

Традиційно, бізнес-план інвестиційного проекту зазвичай починають з титульної сторінки, на якій відображена основна інформація про тих, хто складав документ, а також місце і час його складання. Зазначене на титульних аркушах назва проекту, повинно освітлювати його суть. Після титульного аркуша сторінка йде зі змістом, а за нею-найбільш важлива і основна інформація про компанії, що виступає ініціатором даного проекту.

Даний розділ називається «Резюме». У цьому розділі бізнес-плану, інвесторам і кредиторам дають можливість ознайомитися з інформацією про компанії, її діяльності, стратегією і цілями, унікальністю послуг або продукції і т. д., щоб переконати їх прочитати документ повністю, так як серйозні інвестори отримують безліч подібних бізнес планів та матеріалів мають більше, ніж встигають прочитати. Тому структура бізнес-плану обов'язково повинна містити даний розділ. І якщо Ваше резюме буде «стріляє» в інвестора, то вважайте, що половину роботи Ви вже виконали.

Наступний розділ «Опис галузі і підприємства», присвячується сьогоднішньому стану галузі в цілому і положення компанії на ринку. Тут детально описують весь спектр товарів або послуг із зазначенням основних позитивних аспектів, а також недоліків, пропонуючи всі наявні шляхи їх вирішення.

Важливим моментом є акцентування уваги на різницю між існуючими на ринку товарами або послугами і тими, які компанія збирається надавати.

Структура Вашого бізнес плану, обов'язково повинна містити таку частину як «Сутність проекту». Отже, в цій частині міститься інформація про головних цілях створення інвестиційного проекту, його різноманітних перевагах, кількості і характеристики продукції, а також її ринкової конкурентоспроможності. Тут вказуються головні стадії розвитку проекту, від виникнення самої ідеї до закінчення її експлуатації.

В розділі «Ринкові дослідження та оцінка збуту», необхідно відобразити всі зібрані фактичні матеріали, щоб інвестори змогли зрозуміти, на якого споживача розрахований даний продукт або послуга, а також яку позицію вони зможуть зайняти на ринку. Тут наводяться аргументовані і переконливі доводи про конкурентоспроможність формується проекту.

У розділі «Маркетинг-план» описуються методи, які пропонується використовувати для того щоб досягти бажаних обсягів продажу, а також шляхи за якими товари або послуги буде доводитися до покупців. Тут необхідно обов'язково вказати на стратегію маркетингу, схематично відобразити ціноутворення та описати способи і методи збільшення товарообігу.

Структура всього бізнес-плану інвестиційного проекту містить розділ «План виробництва», в якому компанія має переконати своїх майбутніх кредиторів і інвесторів у тому, що вона має можливості виконувати у встановлені терміни і в заявленому кількості якісну продукцію.

Розділ оцінює можливі ризики та методи страхуваннявід них повинен висвітлювати передбачувані проблеми, що виявляються в ході реалізації Вашого проекту, а також докладний опис усіх можливих способів вирішення таких труднощів.

Розділ «Фінансовий план», проводиться оцінка потенціалу самої компанії та планування подальшої фінансової діяльності, для оцінки ефективності використання вкладених інвесторами у проект коштів.

У структурному плані компанії, необхідно лаконічним чином охарактеризувати її організаційну структуру з зазначенням ролі та значення кожного з підрозділів, їх взаємодія між собою і т. п.

Останній пункт бізнес плану, буде містити висновки, а також основні пропозиції. Іншими словами, в цій частині міститься високо інформативне висновок про цілі проекту, його сутності і кінцевих результатах.

ОБОВ'ЯЗКОВО ПОДИВІТЬСЯ:

Бізнес план інвестиційного проекту. Наочний приклад складання, структура та аналіз

Читай також: