Фактори що впливають на валютний курс

Багатьох трейдерів і аналітиків, які торгують на біржі Форекс, мучить питання: Які з біржових факторів впливають на весь валютний курс?! У цій статті ми постараємося максимально заглибитися в цю тему детальніше її розібрати.

Отже, які ж все таки фактори мають прямий вплив на валютний курс?

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Валютний курс-це невід'ємна частина валютної системи і служить декільком цілям:

Для порівняння цінової політики вітчизняного та зарубіжних ринків. Крім того, сюди ж можна віднести порівняння вартісних показників різних держав між собою, які можна відобразити в різних валютах.

В якості фактора тимчасового перерахунку різних рахунків в іноземній валюті, як банків, так і фірм.

І нарешті, для фінансового обміну при здійсненні купівлі/продажу різноманітних товарів і послуг, при трансферринге капіталу і кредитів.

З-за того, що іноземна валюта не може виступати в якості законного платіжного або купівельного інструменту, експортер змушений обмінювати її на національну. Імпортер же, конвертує національну одиницю в іноземну з метою оплати товарів або послуг, куплених за кордоном. А боржники, наприклад, купують іноземну валюту для ліквідації різного роду заборгованостей і відсотків згідно зовнішніми позиками.

Враховуючи все вищесказане, неважко здогадатися, що валютний курс представляється як своєрідну «ціну» грошової одиниці конкретної держави, вираженої в грошових одиницях цікавить держави або в міжнародних одиницях (в даний час – це євро).

Такий курс безпосередньо залежить від купівельних спроможностей валют. Ці можливості об'єднані в «економічну категорію» валютного курсу, яка відіграє надзвичайно важливу роль у товарному виробництві.

Завдяки цьому національний продукт може отримати суспільне визнання на підставі міжнародної вартісної заходи. А це, в свою чергу, забезпечує абсолютну взаємозамінність послуг і товарів в рамках інтернаціонального господарства.

Валютний курс може бути:

  • плаваючим – це такий курс, який безперешкодного змінюється під впливом попиту і пропозиції. Саме на цей вид курсу, держава може надавати певний вплив.
  • фіксованим – це валютний курс, з чітко регламентованим співвідношенням між валютами світу і можливістю коливання не більше 2,25 відсотків.

Окремо виділяють плаваючий курс. Цей підвид досить схожий з плаваючим курсом і схильний вільному постійному зміні. На його показники впливають величина попиту і пропозиції. Даний курс регулюється виключно за допомогою ринкових механізмів управління.

Від чого залежить курс валют?

Фактори і події, що впливають на загальний валютний курс

Подібно будь-якій ціні, валютний курс характеризується динамікою вартісної основи. Подібне вплив роблять пропозицію і попит грошової одиниці. На баланс між цими чинниками впливають деякі фактори.

Ці фактори можуть бути як:

  • кон'юнктурними
  • так і довгостроковими.

Кон'юнктурні чинники, що надають прямий вплив на біржовий валютний курс допомогою зміни ділової активності, військової і політичної напруженості в державах, через прогнози і припущення. Іноді мають значення навіть політичні чутки. Вплив кожного з цих обставин на курс валют, досить абстрактно і не піддається точному розрахунку і прогнозу.

Тому була виділена друга група, в яку входять фактори, які також впливають на біржовий валютний курс при наявності довгострокових тенденцій. Ці фактори допомагають визначити місцезнаходження національної валюти у своєрідній ієрархії валют.

ТОП 9 основних довгострокових факторів, що впливають на валютний курс

ТОП 1. Інфляція та її темпи. Відношення між валютою і її покупцями носить назву паритету купівельної спроможності. Саме він представляє якусь основу валютного курсу. Тому вплив інфляційних темпів на весь валютний курс незаперечно. Чим більше показники інфляції в державі, тим нижче і слабкіше курс всієї національної валюти.

Як правило, подібний вплив можна простежити тільки на протязі тривалого часового проміжку. Вирівнювання паритету купівельної спроможності і валютного курсу відбувається протягом двох років.

ТОП 2. Другим чинником служитьзростання національного доходу. Вплив загальнонаціонального доходу на біржовий курс обумовлено підвищенням попиту на іноземну продукцію. У той же час імпорт товарів може зробити істотний вплив на відтік з країни іноземної валюти.

ТОП 3. Крім іншого, валютний курс залежить від впливу платіжного балансу. Його стан є третьою ланкою у ланцюжку, що включає фактори курсу. Тут спостерігається прямий зв'язок: чим вище платіжний баланс – тим вищий національний валютний курс. При цьому, збільшується вплив на національну валюту з боку зовнішніх державних боржників.

Варто зазначити, що на даний момент істотний вплив на платіжний баланс (а значить і цілком на валютний курс) незаперечно впливає трафік міжнародного капіталу.

Причиною тому є конкурентні відносини між валютно-біржовим ринком і ринком цінних паперів.

Четвертим фактором впливу на загальний валютний курс будуть відмінності у процентних ставках різних держав світу.

ТОП 4. У цьому випадку існують дві головні обставини:

динаміка процентних ставок впливає в першу чергу на інтернаціональне рух капіталів (при інших рівних умовах).

У першу чергу це стосується короткострокових активів. При цьому на приплив іноземного капіталу чинить вплив підвищення процентної ставки. При її зниженні спостерігається відтік іноземних капіталів за кордон, у тому числі і національних.

зміни процентних ставок виїде до модифікації валютного курсу за допомогою зміни головних операцій на валютному ринку і ринку позикових капіталів.

ТОП 5. П'ятим фактором впливу є спекулятивні дії на валютних ринках. Якщо валютний курс N характеризується тенденцією до зниження, то власники валюти (банки, організації та інше) завчасної намагаються «позбутися» від неї. Найчастіше це має вигляд перепродажу на іншу, більш фіксовану і надійну валюту.

При цьому позиція валюти, безсумнівно, слабшає. Валютний курс будь-якого держава швидко реагує на впливи з боку економічної та політичної ситуації в країні і на коливання відносин між різними курсами.

Ці фактори готують сприятливий грунт для спекулятивній діяльності, і сприяє руху «гарячих» коштів.

ТОП 6. Валютний курс знаходиться у прямій залежності і від ступеня використання тієї чи іншої валюти на міжнародному ринку. Прикладом тому може служити те, що майже 70% валютних операцій на території Єврозони відбувається з участю долара, з-за високого попиту саме на цю валюту. Не можна також зменшувати впливу міжнародних розрахунків на валютний курс.

ТОП 7. Особливим фактором впливу є довіра до національної валюти в міжнародному масштабі. Ступінь довіри безпосередньо залежить від характеру економічної ситуації та політичного клімату всередині держави. Фактори, розглянуті вище, також впливають на цей показник.

Варто враховувати, що дилера звертають увагу не тільки на швидкість економічного розвитку, паритет, баланс попиту та пропозиції, але і на можливі перспективи їх безпосередній динаміки.

ТОП 8. Восьмий фактор впливу пов'язаний з попередніми і носить назву «валютної політики». Чинники ринкового та державного управління беззастережно впливають на прямий курс будь-якої держави. Це відбувається за допомогою механізму попиту і пропозиції валюти і супроводжується зміною динаміки курсових взаємин.

При цьому, на ринку формується реальний курс, який виступає в якості показника економічного становища, обігу грошових обсягів, кредитів, фінансів і так далі. Державна політика може впливати на валютний курс з його підвищенням або пониженням. Все залежить від завдань економіко-валютної політики.

ТОП 9. Останній, дев'ятий фактор впливу, передбачає рівень розвитку фондового ринку в країні. Цей ринок безпосередньо впливає на біржовий курс, як головного конкурента. Як і валютний ринок, фондовий, може залучити іноземний капітал або усекать кошти, які з успіхом могли б застосовуватися на біржі з метою закупівлі іноземної валюти.

Про валютних курсах. Як вчинити зі своїми заощадженнями?

Читай також: