Інфляція і курси валют. Як періоди інфляції впливають на курсові коливання

Інфляція, що походить від латинського «Inflatio», що означає «здуття». Саме поняття інфляція означає підвищення рівня вартості послуг і товарів.

По закінченні певного тимчасового проміжку під час інфляції за одне і те ж кількість грошових коштів Ви можете придбати товарів або отримати послуг менше, ніж до її виникнення. Виникнення таких обставин означає, що купівельна спроможність за минулий час знизилася, а грошова маса знецінилася, тобто втратила деяку частину своєї первісної вартості.

Інфляція. Загальні поняття і причини виникнення

Отже, інфляція, це стійкий і тривалий процес, тому її слід відрізняти від цінових стрибків. Також даний процес не може означати зростання всіх цін, т. к. на окремі послуги та товари ціни можуть як підвищуватися, так і знижуватися, або зовсім не змінюватися. При цьому важливо, щоб відбувалося зміна загального цінового рівня, тобто дефляція ВВП.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Протилежним процесом інфляції є дефляція, тобто негативний зростання або зниження загального цінового рівня. В наш час дефляційні процеси зустрічаються вкрай рідко і, як правило, носять виключно сезонний характер.

Приміром, ціна зерна зазвичай знижується одразу після збору врожаїв. Тривала дефляція може бути характерною тільки для обмеженої кількості розвинених країн світу. Прикладом такої країни сьогодні може бути японська економіка, де дефляція варіюється в межах 1%.

Які ж причини виникнення інфляції і як вона впливає на курси валют?

Основною причиною прояву інфляції є постійне збільшення в державі грошової маси, значне скорочення забезпечення валютної одиниці товарами, а також іншими матеріальними цінностями. Існують й інші причини, по яких проявляється зростання інфляції, наприклад, різкий стрибок попиту на певну групу товарів або послуг, в той час як пропозиція на них залишається незмінним.

Для прогнозування рівня інфляції достатньо буде відслідковувати такі фактори – різке підвищення виплат соціального спрямування і скорочення виробництва, а також значне зниження золотовалютних резервів. Як правило, саме ці чинники є причиною збільшення індексів, які характеризують інфляцію, а також впливають на знецінення національної валютної одиниці.

Зміна обсягу золотовалютного резерву однозначно впливають на курси валют, і викликає курсові коливання, з цієї причини дуже важливо здійснювати контроль над усіма повідомленнями, що виходять від керівництва Центробанків.

Якщо Ви робите довгострокові прогнози з урахуванням того як буде впливати на курси валют інфляція, то слід пам'ятати, що для експортерів пониження курсів їх грошової одиниці матиме позитивний вплив. При орієнтації виробництва країни на експорт і зниження курсу її валюти спостерігається підвищення конкурентно спроможності експортованих товарів на міжнародному ринку, а це, як Ви розумієте, призводить до економічному піднесенню держави і зміцненню курсів його грошової одиниці.

Прикладом таких держав може служити знову ж Японія, виробництво якої в своїй більшості орієнтовано саме на експорт.

Якщо говорити про американському доларі, то основними показниками, що призводять до його зниження купівельної спроможності, сичтаются індекси споживчих цін, роздрібних цін і промислових цін. Якщо ці індекси будуть підвищуватися, то це вказує на негативну тенденцію, яка і приведе до зниження курсу долара США.

Відстежити такі процеси як періоди інфляції, зміна різних індексів і т. п. можна за допомогою фінансового календаря, де вказують не лише публікацій, але також і прогнозують відхилення від попередніх значень.

Види інфляції та її міра впливу на цінові (валютні) коливання

Сьогодні виділяють такі види інфляції:

  • помірна (повзуча),
  • галопуюча
  • і остання — гіперінфляція.

Перший вид має місце, коли цінове зростання на рік не перевищує 10%. Така інфляція спостерігається як правило у розвинутих світових країнах. Помірну інфляцію вважають досить нормальним явищем і навіть почасти корисним для економічного стану країн, оскільки в цей період зростає ціна не лише на товари, але збільшується і зарплата населення, і ціна активів, тобто акцій і нерухомості.

Для галопуючої інфляції зазвичай характерний цінове зростання від 20% і навіть вище, іноді 100% або 200% в рік. Цей вид інфляції говорить про явну нездоровій економіці в державі. Якщо стримуючі заходи не вживаються, то галопуюча інфляція може перетворитися в гіперінфляцію.

При гіперінфляції спостерігається зростання цін, що вимірюється в сотнях і тисячах відсотків. Як правило, відбувається таке явища в періоди соціальних і політичних колапсів. Люди в цей час розуміють, що національна валюта країни являє собою просто папір і починають скуповувати коштовності. Найчастіше гіперінфляція може призвести до зміни грошей та політичної еліти.

Якщо говорити про типи інфляції, то їх існує два – інфляція витрат і паралельну інфляцію попиту.

1. Інфляцію витрат безпосередньо пов'язують із подорожчанням безпосередньо виробництва продукції. Ні для кого сьогодні не є секретом, що ресурсів для виробництва продукції не стане більше, а навпаки, все менше, видобуток їх з цієї причини стає все дорожче і дорожче. Як наслідок ціни на ресурси зростають, що призводить до подорожчання кінцевих товарів.

2. Інфляція попиту спостерігається, коли попит на продукцію починає рости. Така ситуація неминуче проявиться тоді, коли різко скорочується пропозиція товарів, наприклад, з причини неврожаю або заборони на ввезення товарів і т. п. Також цей тип інфляції спостерігається, коли в економіці починає зростати кількість грошової маси, тобто грошей у населення стає більше, а кількість товарів не збільшується. У такій ситуації продавці і постачальники змушені піднімати ціни на товари.

Інфляція, її основні показники і методи вимірювання

Основний показник інфляції сьогодні, це ІСЦ (у розшифровці: індекс споживчих цін). Даний індекс відображає зміну, що відбувається в споживчому кошику, де знаходиться певний набір товарів. В англійській мові цей індекс називається CPI. Дані індексу CPI публікують 13 числа кожного місяця.

Крім CPI існують і інші методи, що дозволяють вимірювати показники інфляції. До основних з них відносяться:

— PPI інакше як – індекс цін виробників, який відображає собівартість виробленої ними продукції не беручи в облік податків з продажу та додаткової ціни дистрибуції. Значення даного індексу за часом випереджає дані CPI;

— COLI або – індекс витрат на проживання. Цей індекс відображає баланс зростання витрат і збільшення доходів;

— GDP Deflator – дефлятор ВВП. Даний індекс розраховують у вигляді змін ціни на підгрупи однакової продукції;

— індекс ціни активів, тобто нерухомості, акцій, позикового капіталу і т. п. Як правило, ціна активів зростає швидше, ніж вартість грошей і CPI, тому власникам активів інфляція вигідна, т. к. їх капітали тільки збільшуються;

— індекс Пааше. Даний індекс відображає відношення витрат споживачів до витрат на придбання таких же наборів за цінами базисного періоду.

Як періоди інфляції впливають на курси валют?

Інфляція, це мабуть один з основних факторів, що роблять вплив на курсові коливання валют, тому, якщо Ви торгуєте на Форекс, обов'язково стежте за новинами в онлайні та індексами даного показника.

Вплив інфляції є обернено пропорційним валютних курсів, тобто коли відбувається зростання інфляції, національна валюта знецінюється, а отже, її курс буде знижуватися. Про причини такого прояву ми говорили вище.
Показники інфляції, беруть на облік, коли займаються торгівлею на новинах. Як правило, повідомлення про те, що підвищився рівень інфляції, призводить до різкого падіння курсу. Коли повідомляється про зниження ціни на основні групи продукції, то на ринку буде спостерігатися висхідний тренд.

Досвідчені трейдери рекомендують торгувати тільки тими валютами, за якими регулярно публікуються дані про рівень інфляції, наприклад, Євро, американський долар, британський фунт, японська ієна і т. п.

На курсові коливання надає неабиякий вплив темпи інфляції. Коли в країні, загальний темп інфляції вище, то курс її національної грошової одиниці – нижче, якщо інші фактори цього не протидіють. Знецінення грошової маси, викликане інфляцією, знижує купівельну спроможність і утворює тенденцію до спаду валютного курсу саме по відношенню до валют тих держав, де спостерігається незначний темп інфляції.

Така тенденція, як правило, простежується в довгостроковому і середньостроковому плані. Приведення валютного курсу у відповідність паритетною купівельною спроможністю і його вирівнювання відбувається зазвичай протягом не менше 2-х років. Пояснюють це тим, що щоденні котирування валютних курсів за їх купівельної спроможності не коригуються, а також впливають і інші фактори курсоутворення.

Особливо велика залежність курсу валюти від темпу інфляції в тих країнах, де великий обсяг міжнародного обміну капіталами, послугами і товарами. Пояснення цьому: — більш тісні зв'язки між темпами інфляції та динамікою курсу валюти проявляється під час розрахунку даного курсу базується на експортних цінах.

Як бачите, курси валют відрізняються многофакторностью, тобто їх формування пов'язане з багатьма категоріями економіки, платіжний баланс, інфляція, вартість, ціна, національна та світова політична і економічна ситуація, і т. п. При цьому спостерігається їх складне переплетення і в різні періоди висунення в ролі вирішальних або одних або інших.

ОБОВ'ЯЗКОВО ПОДИВІТЬСЯ:
Валютний курс та вплив на нього інфляції

Читай також: