Інвестиційна стратегія. Загальні поняття, цілі та принципи

Інвестиційна стратегія — це формування цілої системи фінансових заходів для досягнення довгострокових стратегічних цілей бізнесу, шляхом комбінування незмінних параметрів інвестиційних проектів.

Інакше сказати, інвестиційна стратегія передбачає підготовку пакету документів з певного проекту, забезпеченість проекту, формування підтвердних документів, вибір стратегії, яка максимально збігається зі стратегічними довгостроковими цілями в показниках пріоритетності та оцінку її ефективності.

Інвестиційна стратегія та її загальні поняття

Таке поняття як інвестиційна стратегія завжди передує попередніми розробкам безпосередньо інвестиційних проектів. Самі інвестори, керуються даною стратегією в своїй роботі і застосовують її під час проходження всіх етапів циклу життя інвестиційних проектів, що складається з декількох фаз.

Ось вони:

 • перед інвестиційна,
 • інвестиційна
 • і фаза безпосередньо експлуатації виробництва.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Розробка інвестиційних стратегій, дає можливість визначитися з можливостями поліпшення результатів господарської діяльності шляхом інвестування.

Інакше кажучи, такі стратегії визначають напрямок можливих інвестиційних вкладів з метою отримання необхідних доходів (прибутку) і як наслідок – збільшення безпосередньо власних активів.

Спираючись на заздалегідь обрану стратегію, інвестори розглядають альтернативні проекти інвестування, проводять їх технічне та економічне обґрунтування, селекцію і потім відбирають найбільш перспективні. І лише після цього формують з них відповідні портфелі інвестування.

Відео: Про стратегії інвестування

Інвестиційна стратегія, буває:

 • як агресивної (активної), яка максимально спрямована на отримання доходу,
 • так і пасивною.

При пасивній стратегії, інвестори шляхом використання інвестицій прагнуть забезпечити не погіршення вже наявних показників своєї діяльності.

Необхідність розробляти інвестиційні стратегії, продиктована змінами умов як внутрішньої, так і зовнішньої валютно-інвестиційної середовища.

Ефективно управляти своїми інвестиціями, можна виключно за розробленої інвестиційної стратегії, яка буде адаптована до всілякої мінливості факторів вищезазначених середовищ. В іншому випадку, з причини суперечностей в інвестиційних рішеннях між окремими підрозділами підприємства, результативність інвестиційної діяльності буде значно знижена.

З причини того, що кожна стадія повного життєвого циклу підприємств має властивий їй характерний рівень інвестиційної активності, свої особливості формування ресурсів інвестування, індивідуальні форми і напрями інвестиційної діяльності, то інвестиційна стратегія дає можливість адаптувати інвестиційну діяльність до змін в їх економічному розвитку.

Цілі інвестиційних стратегій, розрахованих на перспективу

Базовими цілями всіх інвестиційних стратегій, є визначення ліквідності, інвестиційної політики щодо доходів, зростання капіталу та ризиків. Крім цього, до цілей інвестиційної стратегії, належить призначення відповідальних осіб за проведення самої інвестиційної політики та розробка їх обов'язків.

Також в цілі інвестиційних стратегій входять:

 • розгляд рекомендацій щодо складу інвестиційного портфеля,
 • умов продажу або придбання активів у вигляді акцій та їх інвестиційного якості,
 • строків зберігання активів і переміщення їх із портфеля у портфель,
 • технічного забезпечення, звітності і дотримання нормативів,
 • по способам управління портфелями інвестицій і підтримці відповідних пропорцій між активами (первинний і відповідно вторинний резерв всіх цінних паперів),
 • і використання їх лише за призначенням і мн. ін.

Цілі інвестиційної стратегії та основні форми інвестування, також залежать від типів інвесторів:

 • інституціональний інвестор (це фінансово-кредитні установи)
 • або компанія (підприємство).

Цілі інвестиційної стратегії компаній, в першу чергу передбачають введення реальних проектів, щоб у подальшому формувати інвестиційні портфелі саме даного типу. Така форма інвестування, дасть змогу у подальшому необхідним чином забезпечити стрімкий розвиток компанії і заснувати нові конкурентоспроможні види продукції, що відповідно розширить ринок збуту.

Для того щоб досягти найвищих результатів інвестування, компанії здійснюють формування портфелів наявних цінних паперів з інструментів власності та боргових інструментів.

Робиться це з метою поширення належного впливу на сам ринок, і навіть підвищення конкурентоспроможності.

Інституційні інвестори, як правило, розробляють стратегії, цілі яких спрямовані на управління стандартними портфелями акцій. Хоча слід сказати, що фінансово-кредитні установи можуть також обробляти інвестиційну стратегію реальних інвестиційних проектів, якщо вони є членами консорціумів або промислово-фінансових груп.

Є й інвестиційна стратегія фінансово-кредитних установ, першочергове спрямування яких:

створити баланс і надалі підтримувати загальноприйняті пропорції між поточними, (первинними і вторинними видами резервів), які входять до складу портфеля активів.

Виходить, що інвестиційна стратегія у інституційних інвесторів повинна передбачати саме мінімальне використання вторинного резерву активів, не кажучи вже про первинному, для покращення свого фінансового становища, оскільки реалізація даних паперів, як правило, здійснюється за вартістю не нижче номінальної.

Відповідно з уже розробленими стратегіями, всі інвестори переслідують мету оптимізації своїх інвестиційних портфелів для забезпечення досягнення поєднання всіх найбільш вигідних факторів.

Рекомендую: Про інвестиції популярних в 2018 році

 • Стратегії інвестування ПАММ
 • 10 правил інвестування, поради У. Баффета
 • Про інвестиції в нерухомість

Формування цілей і завдань інвестиційної діяльності. Основні аспекти

Цілі інвестиційної діяльності обов'язково мають відповідати наступним вимогам:

Досяжність. Цілі інвестування не повинні носити легко досяжний характер. Але в той же час нереалістичними, тобто такими, що виходять за допустимо граничні можливості виконавця вони бути не повинні. Гнучкість. Цілі повинні мати можливість коригуватися. Вимірність. Мета інвестування важливо сформулювати так, щоб її можна було б оцінити чи виміряти кількісно. Конкретність. Інакше, чітке фіксування того, що потрібно отримати в результаті, терміни досягнення результатів, відповідальні особи керівні інвестиційним процесом і т. п. Сумісність. Відповідність місії компанії, стратегії її розвитку та інші супутні цілі.

Принципи інвестиційних стратегій

Основою для розробки будь-інвестиційної стратегії є принципи, що входять в систему стратегічного управління. Розглянемо основні з них:

 • Принцип інвайронменталізму укладено в тому, що самі підприємства-інвестори розглядаються в ролі системи, яка в повній мірі відкрита для того щоб взаємодіяти з факторами зовнішнього середовища інвестування.
 • Наступний принцип – відповідність. Так як інвестиційна стратегія повинна підпорядковуватися загальній стратегії розвитку, то відповідно вона узгоджується і зі стратегічними цілями.
 • Черговий принцип – інвестиційна комунікабельність, заповзятливість. Іншими словами, інвесторам необхідно постійно займатися активним пошуком високоефективних інвестиційних зв'язків.
 • Альтернативність і гнучкість інвестицій, також є принципом даної діяльності. Будь-яка інвестиційна стратегія повинна з легкістю адаптуватися до всіляких змін зовнішнього середовища інвестування.

Крім цього, необхідно займатися постійним пошуком альтернативних шляхів інвестування, методів і форм здійснення цієї діяльності з подальшим вибором перспективних з них.

Можна сказати, що альтернативність і гнучкість — є найважливішим з принципів всієї системи існуючого стратегічного управління компаніями, оскільки цей принцип пов'язаний з абсолютно усіма елементами стратегічного вибору інвестування (політикою, цілями, менталітетом і стилем інвестиційного поведінки, джерелами формування ресурсів інвестування).
 • Мінімізація інвестиційних ризиків, мабуть, принцип, що не поступається за важливістю попереднього. Практично будь-яке інвестиційне рішення, в більшій чи меншій мірі змінює рівень ризику інвестування.

Пов'язано це з вибором форм і напрямків діяльності інвестування, впровадженням нових структур організації управління даною діяльністю, особливо коли спостерігається зростання інфляції, і відбуваються коливання %-х ставок кредитів, а також з формуванням ресурсів інвестування.

Так як інвестиційна діяльність, вважається головним механізмом впровадження технологічних інновацій, то реалізація загально необхідної мети розвитку компанії, багато в чому буде залежати від відображення в її інвестиційної стратегії досягнутих результатів всього технологічного прогресу, а також адаптації до швидкого застосування вже нових досягнень.

Також, необхідно зупинитися ще на одному принципі інвестиційних стратегій – принцип компетентності.

Іншими словами, хто б з фахівців не був задіяний у розробці окремих елементів стратегії інвестування, реалізацією її повинні займатися тільки професіонали (менеджери, фінансисти і т. п. фахівці).

Стратегія інвестування У. Баффету

Читай також: