Інвестиційний аналіз, завдання і цілі

Основною метою будь-якого підприємства, як відомо, є отримання економічних вигод, також нарощування за рахунок інвестицій свого потенціалу.

Кожне з інвестиційних рішень, має бути неодмінно засноване на достовірній оцінці власного фінансового стану підприємства і доцільність його участі в інвестиційних компаніях, оцінці джерел фінансування й обсягу інвестицій, а також прогнозуванні майбутніх вливань в капітал від цих інвестиційних вкладень.

Інформаційна база, тут необхідна для ухвалення головного рішення про приєднання до одного з інвестиційних проектів, ну і нарешті — регулярний моніторинг реалізації даного проекту проводиться через інвестиційний аналіз, який є невід'ємною частиною в усьому процесі управління інвестиціями.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Що ж таке інвестиційний аналіз, та які завдання та цілі він переслідує?

Інвестиційним аналізом називають певний комплекс практичних і методичних методів та прийомів оцінки доцільності здійснювати інвестування у проекти, які інвестори повинні враховувати при прийнятті ефективного і правильного рішення.

Прийоми і методи, які використовуються при проведенні інвестиційного аналізу, це кошти, які глибоко досліджують процеси і явища інвестиційної сфери, і також формулирующие на їх основі рекомендації та висновки.

Застосовувані методи і процедури даного аналізу, спрямовані на виявлення альтернативних шляхів вирішення проблем інвестування та проектування, виявлення масштабності невизначеності за всіма показниками, а так само реальне їх зіставлення по різноманітним критеріям ефективності.

Як правило, лише незначна частина інвестицій не дає планованого та очікуваного результату, причому відбувається це з незалежних від інвестора причин.

Велику кількість інвестиційних проектів, які опинилися практично збитковими, могли не допускатися до реалізації, якщо б, перед тим як вкласти гроші був проведений необхідний аналіз.

Виходить, що проведення такого аналізу тільки сприяє підвищенню ефективності під час управління інвестиціями.

Слід врахувати, що весь інвестиційний аналіз є динамічним процесом, що відбувається в двох площинах – предметної та тимчасовою. Предметна площина тут передбачає здійснення аналізу та розробки базового інвестиційного рішення в різнобічних змістовних аспектах.

До таких аспектів можна віднести:

 • економічне середовище,
 • правильність постановки задачі і цілі інвестування,
 • фінансові, організаційні, маркетингові і виробничі плани інвесторів,
 • наявність технічної бази нашого інвестиційного проекту,
 • екологічна безпека,
 • його соціальна значущість,
 • організація управління даним проектом,
 • його фінансова спроможність,
 • наявність /відсутність інвестиційних ризиків,
 • а також загальна чутливість проекту до зміни деяких окремих (істотних) факторів.

Крім цього, необхідно оцінити можливості учасників такого проекту, а також особисті та ділові якості його менеджерів. Все перераховане вище, має розроблятися ще на стадії підготовки початкових інвестиційних проектів, які розглядатимуться під час їх аналізу і враховуватися під час прийняття рішення про необхідність інвестування.

У тимчасовій же площині, відбувається виконання робіт, безперервно забезпечують розвиток інвестиційного проекту, стартуючи від виникнення безпосередньо ідеї про інвестування до самого завершення і отримання прибутку.

Інвестиційний аналіз рівня — майстер клас

Функції інвестиційного аналізу

До функцій інвестиційного аналізу відносяться:

розробка (створення) впорядкованої структури збирає дані і забезпечує ефективне координування заходів у ході виконання завдань інвестиційного проекту; регулювання процесу прийняття рішення, заснованого на основі проведених аналізів альтернативних варіантів і більше того, визначення черговості виконання всього необхідних заходів та вибір оптимальних технологій інвестування; чітке визначення соціальних, екологічних, технологічних, фінансових та організаційних проблем, які можуть виявитися на різних етапах становлення нашого інвестиційного проекту; посильну допомогу у прийнятті належного рішення про доцільність у залученні інвестиційних ресурсів на майбутнє.

Інвестиційний аналіз – об'єкти інвестування

Як правило, інвестиційний аналіз має свої об'єкти, які розмежовуються в залежності від виду майбутніх інвестицій, тобто фінансових або капітальних. Крім цього, об'єкти капітальних інвестицій у свою чергу також можуть розрізнятися за характером. Приміром, до типових об'єктів капітального інвестування можна віднести витрати на обладнання, будівлі, земельні ділянки і т. п.

Але крім витрат на всілякі придбання, підприємствам необхідно виробляти і багато інші витрати, що дають прибуток не відразу, а через певний (іноді дуже тривалий) період часу.

До таких витрат можна віднести, наприклад:

 • інвестиції в удосконалення продукції,
 • у всілякі дослідження,
 • розвиток реклами свого продукту,
 • навчання персоналу,
 • реорганізацію і т. д.

Таким чином, об'єкти аналізу капітальних інвестицій являють собою окремо взяті проекти або їх комбінації, не виключаючи капіталовкладення в реконструюються, будуються або розширюються підприємства (компанії), і також будівлі і всілякі споруди, інакше кажучи — основні фонди.

Далі, сюди належать нематеріальні активи, об'єкти природокористування, оборотні активи та земельні ділянки.

При аналізі фінансових інвестицій в ролі аналізованих об'єктів виступають різноманітні організаційно-правові та фінансові аспекти капіталовкладення в цінні папери, наприклад, векселі Центробанку, державні зобов'язання, корпоративні облігації, акції і т. п. Фінансові інвестиції переслідують свої завдання і цілі, спрямовані на отримання прибутку від дивідендів або курсової різниці.

Аналіз як капітальних, так і фінансових видів інвестицій (взаємопов'язаних економічних явищ), об'єднуються в загальний інвестиційний, підсумковий процес. Схожість наявних інформаційних баз даних аналізів, їх видів, користувачів аналітичної інформації, основних підходів у методиці та організації, що об'єднують обидва ці напрями в загальну концепцію розуміння змісту та сутності даного аналізу в цілому.

Рекомендую: Кращі галузі інвестування 2017

 • Вкладення в ПАММ індекси
 • ТОП інвестицій на сьогодні
 • Памм від Амаркетс

Інвестиційний аналіз – суб'єкти інвестування

Інвестиційний аналіз передбачає наявність суб'єктів, тобто користувачів аналітичної інформації, які так чи інакше зацікавлені у позитивних результатах, а також у загальних досягненнях всієї інвестиційної діяльності. До них, насамперед, можна віднести власників, керівний склад, працюючий персонал, покупців, постачальників, кредиторів і держава (статистичні, податкові та ін. органи, що аналізують інформацію, переслідуючи свої інтереси).

Завдання в інвестиційному аналізі

До основних завдань інвестиційного аналізу можна віднести:

 • комплексну оцінку наявності та потреби необхідних/існуючих умов інвестування;
 • обґрунтування вибору джерела фінансування, і головне — ціни;
 • виявлення ряду факторів: по — перше- зовнішніх, по друге — внутрішніх, суб'єктивних чи об'єктивних, які можуть вплинути на відхилення від запланованих раніше результатів інвестування;
 • прийняття оптимальних для всіх інвестиційних рішень, які б зміцнили конкурентоспроможність компанії і були узгоджені з її стратегічними і тактичними цілями;
 • визначення прийнятних для самих інвесторів всіх можливих ризиків і прибутковості;
 • після проведення-інвестиційного моніторингу та складання необхідних рекомендацій щодо поліпшення кількісних і головне якісних результатів процесу інвестування.

Цілі інвестиційного аналізу

Отже, основною метою будь-якого з видів інвестиційного аналізу, є чітке визначення цінності інвестування, тобто результату, після його здійснення, який можна представити як різницю між зміною певних вигод, які отримують від інвестування під час реалізації інвестиційних проектів і формуванням під час цього загальних обсягів видаткових, що здійснюються в рамках поточних проектів.

Навіть при більшості сприятливих характеристик будь-якого інвестиційного проекту, його не приймуть до реалізації, якщо інвестиційний аналіз виявить, що він не може забезпечити відшкодування вкладених інвесторами коштів, отримання прибутку, що забезпечує рентабельність інвестування, яка буде не нижче бажаного рівня для інвесторів, а також окупності капіталовкладень в прийнятні терміни інвесторам.

Виявлення реальності і способів досягнення необхідних результатів інвестування, це і є загальні ЦІЛІ і ЗАВДАННЯ нашого інвестиційного аналізу.

Інвестиційний аналіз

Читай також: