Портфелі цінних паперів і їх види. Ризики управління такими портфелями

Портфелі цінних паперів, сьогодні є певним чином підібрані види цінних паперів, призначених для досягнення інвестиційних цілей.

Типи або їх види, а також структура залежать від співвідношення в таких портфелях конкретних видів акцій. Також від цього залежать і ризики управління такими портфелями. Пропонуємо все це розглянути детальніше.

Портфелі цінних паперів – переваги та інвестиційні завдання

Портфелі цінних паперів мають безліч переваг, проте головне — це включення в себе тих цінних паперів (акцій), які володіють такими характеристиками інвестицій, які не можуть бути досягнуті окремо взятими активами, а можливі лише при правильній їх комбінації.

Щодо завдань, покладених на портфелі цінних паперів, тут головною з них виступає поліпшення інвестиційних умов, тобто забезпечення необхідного рівня доходів при малих ризиках. Тому співвідношення «ризики управління/прибутковість» і є основний критерій класифікації і поділ на підтипи інвестиційних портфелів. При цьому досить важливо враховувати допомогою, якого джерела, і яким способом буде отриманий цей дохід – дивіденди, відсотки (поточні виплати), за рахунок зростання курсових цін тощо.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Приналежність портфелів цінних паперів за цілями, видами, складу, обсягів і характеру

Отже, інвестиційні портфелі поділяються на типи, тобто на їх види і можуть класифікуватися в залежно від переслідуваних інвесторами цілей, а також за складом входять в ці портфелі акцій. Щодо цілей, то портфелі можуть бути одноцелевыми або збалансованими.

Безпосередньо цілями створення таких портфелів цінних паперів виступають:

  • забезпечення приросту коштів, завдяки підвищенню курсу акцій,
  • отримання прибутку,
  • а також збереження капіталу.

Під збереженням капіталу слід розуміти формування портфеля грошового ринку. Іншими словами, до складу такого портфеля повинні бути включені швидко реалізовані активи або готівка.

За своїм складом, дані портфелі бувають фіксованими і змінними:

Такі типи портфелів як фіксовані, зберігають свою структуру протягом певного терміну, що визначається датою погашення входять у портфель. Мінливі портфелі або ж як називають їх види – керовані портфелі, мають рухомий структурою, тобто цінні папери, що входять до складу таких інвестиційних портфелів, постійно оновлюються, переслідуючи мету отримати максимальний економічний ефект.

Також, види портфелів цінних паперів поділяються за своєю здатністю змінювати початкові грошові обсяги грошових коштів, які в них було вкладено.

Розрізняють поповнювані портфелі, відкличні і постійні:

Поповнювані портфелі, дають можливість збільшувати їх вираження в грошах щодо початкового допомогою зовнішніх джерел. Іншими словами, обсяг таких портфелів збільшується не за рахунок доходів надходять від початкових інвестицій. Відкличні види портфелів так називаються тому, що для них допускається вилучення частини інвестицій, вкладених спочатку. Постійні типи портфелів, припускають збереження спочатку вкладеного в них капіталу протягом усього життя портфеля.

Класифікуються портфелі також за їх характером, тобто за цією ознакою вони поділяються на:

  • урівноважені (консервативні),
  • безсистемні
  • і агресивні.

Перші їх види, це портфелі формування яких відбувається з досить відомих цінних паперів, що не приносять великих доходів, але при цьому мають позитивні характеристики і володіють мінімальними рівнями ризиків, що гарантують повернення грошових вливань. Як правило, такі портфелі формують з метою зберегти власний капітал.

Безсистемні портфелі, формуються без використання якої-небудь системи, тобто з волі випадку. Агресивні типи портфелів формують з найбільш ризикованих цінних паперів, але все ж і найприбутковіших. Мета формування таких портфелів – отримання великих прибутків.

Розподіл портфелів за видами цінних паперів, термінів їх дії, територіальною ознакою і галузевої приналежності

Отже, портфелі цінних паперів також класифікуються за видами, які входять у них акцій і можуть бути однопрофільними або багатопрофільними.

Однопрофільні типи портфелів, включають в себе лише 1 вид активів, наприклад, акції або облігації.

Багатопрофільні можуть складатися з 2 і більше видів акцій або їх секцій, наприклад, облігаційною секції, префакций і звичайних акцій.

Якщо говорити про часові параметри портфелів, то їх види поділяються на термінові (довгострокові, середньострокові, короткострокові) і безстрокові. Так як інвестори формують інвестиційні портфелі, переслідуючи мету не просто отримати певний прибуток, а зробити це в заздалегідь встановлений часовий проміжок, то і перевагу вони роблять певних типів цінних паперів, з необхідним терміном погашення.

За територіальними ознаками портфелі цінних паперів поділяються на такі типи як:

  • регіональні,
  • вітчизняні
  • і іноземні.

Тут все гранично зрозуміло – іноземні портфелі, включають активи якого-небудь одного іноземної держави або кількох. Регіональні можуть охоплювати цілі регіони, наприклад, країни, що розвиваються, ну, а вітчизняні, це портфелі, у складі яких активи рідної країни інвестора. Ризики управління такими портфелями, можна значно зменшити шляхом диверсифікації акцій з територіальної приналежності.

Говорячи про галузевому поділі портфелів цінних паперів, ми маємо на увазі існування спеціалізованих і комплексних типів:

Спеціалізований портфель формується з таких паперів організацій і компаній, що входять в якусь певну галузь (металургія, машинобудування, сільське господарство), а комплексні інвестиційні портфелі складаються з акцій, які випущені компаніями різних галузей, але взаємопов'язаних технологічно.

Всі вищезазначені портфелі, можуть підрозділятися на ті, що складаються з паперів належать державним структурам і формуються з муніципальних та державних зобов'язань і цінних паперів, що складаються з привілейованих і конвертованих облігацій і акцій.

Також існують інвестиційні портфелі, які звільнені від податку, тобто, утворені державними борговими зобов'язаннями, а також індексні портфелі цінних паперів, прибуток яких порівнянна з загальним зростанням акцій компаній фондового ринку, які входять у базу розрахунків обраного індексу.

Ризики управління портфелями цінних паперів

Отже, ризики управління портфелями цінних паперів, це, мабуть, один з найбільш важливих питань у цьому виді діяльності. Тут дуже важливо зрозуміти, що йдеться не про якийсь певний ризик, пов'язаний з певним активом, що входять до складу Вашого інвестиційного портфеля, а про цілий комплекс проблем. Хоча в той же момент слід брати до уваги, що зміна прибутковості однієї з акцій, може спричинити за собою зміну вартості інших або в цілому всього інвестиційного портфеля.

Які ж існують ризики управління портфелями цінних паперів?

На сьогодні виділяють такі основні ризики управління портфелями цінних паперів, як систематичні та несистематичні. Розглянемо кожен з них детальніше.

До систематичних видами ризиків відносять:

політичні ризики. Тут все ясно – різкі зміни влади, війни, зміна економічної політики держави тощо. Все це впливає на вартість акцій, що збільшує ризики інвесторів;

валютні ризики. Ці ризики управління портфелями цінних паперів безпосередньо пов'язані з попередніми, так як виникають внаслідок політичних та економічних аспектів, що мають місце в державах;

інфляційні ризики. Даний тип ризиків, також є наслідком виникнення економічних проблем, які спричиняють зростання інфляції, що приводить до знецінення інвестиційного капіталу;

ризик зміни % ставки є одним з найсерйозніших, так як при збільшенні Центробанком даної величини, може сильно змінитися прибутковість всього інвестиційного портфеля;

екологічні ризики. Тут ризики пов'язані з виникненням природних катастроф і погіршенням екології.

До не систематичним видами ризиків можна віднести:

кредитні ризики, наступаючі у випадках, коли позичальники або поручителі не виконують узяті зобов'язання;

галузеві ризики, безпосередньо пов'язані з рядом змін, що відбуваються в тій або іншій галузі;

ділові ризики, пов'язані з виникненням яких-небудь помилок у діяльності, адже від них не застрахований ніхто.

Необхідно відзначити, що інвестуючи в портфелі, такі ризики необхідно оцінювати сумарно, тобто складати всі вищеперелічені. Якщо Ви будете займатися загальною оцінкою ризиків, будь то на фондових ринках або на яких-небудь інших, то зможете звести ймовірність втрати свого інвестиційного капіталу до самого мінімуму.

Але, на превеликий жаль, ризики управління, це не єдиний фактор, визначивши який інвестори можуть більше ні про що не турбуватися, адже інвестиційна діяльність вимагає правильного управління власними коштами, а також безпомилкового їх вкладення. Тому щоб уникнути виникнення цілого ряду неприємних моментів навчитеся професійно управляти своїми портфелями цінних паперів.

РЕКОМЕНДУЄМО ВІДЕО:
Цінні папери і все що важливо про них розуміти

Читай також: