Види валютних курсів, їх характеристика і методи регулювання

Види валютних курсів, а також їх характеристики і методи регулювання, є найважливішими елементами всієї валютної системи і ринку Форекс, які необхідні для здійснення торгівлі товарами/послугами, а також кредитного руху і руху капіталів.

Експортери, які займаються обміном вирученої валюти іншої держави на національну за певним курсом, а імпортери, навпаки, займаються обміном національної валюти на іноземні, також з певним валютним курсам. Тому таке поняття, як валютні курси, дуже важливо для здійснення угод на міжнародному ринку та веденні власного бізнесу.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Види валют та їх характеристика курсова

Перед тим як розглядати валютні курси, необхідно усвідомити, що таке валюта в принципі, знати її характеристики і види.

Отже, термін «валюта» має троякое поняття:

  • валютою називають грошову одиницю конкретної держави;
  • валютою називають розрахункові грошові одиниці та засобу іноземної держави;
  • валютою називають міжнародні одиниці розрахунку, наприклад, СДР чи Євро.

Дивіться малюнок:

При укладанні угод валюти позначаються програмними ISO-кодами. Такі коду, складаються з трьох заголовних літер, де: дві перші з них позначають держава, а третя безпосередньо валюту цієї держави. Наприклад, USD – долар США, CHF – швейцарський франк, GBP – англійський фунт.

Так як основним завданням валютної системи, завжди було сприяння розвитку міжнародної торгівлі, то національні валюти різних держав повинні володіти як внутрішньої, так і зовнішньої оборотністю. Іншими словами, валюта країни повинна мати можливість конвертуватися у валюти інших держав.

Ця характеристика валюти визначає ступінь її ліквідності на міжнародному фінансовому ринку, інакше сказати, конвертованість характеризує її якість. За ступеня їх конвертованості, валюти поділяють на окремі групи.

До першої групи валют, відносяться вільно — конвертовані валюти. Дана група валют може без обмежень і вільно обмінюватися на валюти будь-яких іноземних держав.

Іншими словами, вільно-конвертовані валюти, мають повну внутрішню і зовнішню оборотність. Вільно-конвертовану валюту використовують як для проведення поточних операцій (експорт/імпорт послуг і товарів), так і для тих операцій, які пов'язані з великим рухом капіталу, наприклад, отримання іноземних інвестицій або зовнішніх кредитів.

Сьогодні до найпоширеніших вільно-конвертованих валют відносяться:

  • $ США (позначення: USD),
  • швейцарський франк (позначення: CHF),
  • англійський фунт (позначення: GBF) і деякі інші.
У наступну групу входять частково конвертовані валюти. До даної групи валют відносяться національні валюти держав, які за певними видами операцій обміну, а також для резидентів застосовують валютні обмеження. Наприклад, російський рубль входить в групу частково конвертованих валют. Третя група — неконвертовані або замкнуті валюти. До такої групи відносяться ті національні валюти, які можуть функціонувати виключно в межах певної держави та обміну на іноземні валюти не підлягають. Розподілом валют за даними групам займається Міжнародний фонд.

Крім цього міжнародна торгівля використовує валютні одиниці, що використовуються виключно для безготівкового розрахунку. Дані валюти називаються кліринговими і використовуються тільки тими державами, які є учасниками платіжного угоди для здійснення взаємних розрахунків за допомогою клірингових операцій.

Ще у світовій економіці поділяють і таке поняття, як резервна валюта. До неї належать грошово-кредитні засоби економічно розвинених держав, які застосовуються при аналізі світових цін, і нарешті в міжнародних розрахунках, переважно за зовнішньоторговельними операціями.

На сьогоднішній день основної (центральної) резервною валютою залишається $ (USD). Ця роль за ним була закріплена на Бреттон — Вудської конференції, яка відбулася у 1944 році. На сьогоднішній день велика частка міжнародних розрахунків полягає саме в доларах, по більшості товарних груп світові ціни фіксуються також у доларах, а вся світова статистика побудована виключно на USD.

Що впливає на валютні курси?

Види валютних курсів та їх загальна характеристика

На міжнародні економічні відносини величезний вплив роблять валютні курси, а на них в свою чергу сильно впливає грошово-кредитна політика країни.

Які ж види курсів існують і, що в принципі укладає в собі це поняття?

Отже, валютний курс — це певне грошове співвідношення між валютами, тобто вираз вартості валюти однієї держави в грошових одиницях іншої. По-іншому, валютним курсом можна в перспективі назвати ціну іноземної валюти. Валютні курси, що зовні видаються учасникам обміну як коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, який визначається співвідношенням попит/пропозицію на ринках валют.

Але при цьому вартісний основою будь-якого курсу валют буде купівельна спроможність певної валюти, яка виражена в середньому національному рівні цін на послуги, товари та інвестиції. Покупці і виробники за допомогою валютних курсів ведуть порівняння національної ціни з цінами інших держав і виявляють ступінь вигідності інвестицій або розвитку виробництва.

Тепер давайте розглянемо, які види валютних курсів використовуються в державах і світовій економіці:

Фіксований курс валют це певне співвідношення між 2-ма валютами різних країн, що встановлюється законодавчими актами. Встановлення плаваючого валютного курсу відбувається на валютних біржах у процесі торгів.

Проміжний валютний курс між фіксованим і плаваючим курсом. До такого курсу відноситься режим, так званої «ковзної фіксації», коли Центробанки встановлюють валютні курси щодня, спираючись на певні показники, наприклад, рівень інфляції, зміна величини золотовалютного резерву і т. п. Також до такого курсу відносять режим «валютного коридору», тобто Центробанки встановлюють межі коливання (верхній/нижній) курсу валют. Поточний валютний курс або спот-курс, є курсом касовій, тобто готівкової операції. За даним курсом розрахунки проводяться тільки протягом двох діб. Валютний крос-курс це пряме співвідношення між 2-мяопределенными валютами, яке випливає з їх курсів щодо третьої валюти. Під час розрахунків крос-курсів, як правило, в ролі третьої валюти виступає $ США. Пов'язано це з тим, що USD, це не тільки основна валюта резерву, але і валюта угод в якій вчиняється більшість валютних операцій. Курс строкових угод або форвардний валютний курс. Цей курс застосовується при здійсненні розрахунків за форвардними (валютним) контрактами через певний проміжок часу після укладання таких контрактів. Фундаментально-рівноважний валютний курс. За допомогою даного валютного курсу держава підтримує зовнішнє і внутрішнє стан макроекономічної рівноваги.

Всі валютні курси відображені парами валют, які беруть участь в угодах, наприклад, GBP/USD. Цей вираз показує, скільки можна купити USD, витративши один британський фунт. Ще одна характеристика валютних курсів, це котирування. Валюти, які продаються або купуються, іншими словами, торгуються, називають торгуються (базовими) валютами, а валюти, службовці в якості оціночних для торгованих валют є валютою котирування. При відображенні валютних курсів, перша валюта в парі є публічною, а друга, це валюта котирування. Якщо взяти наш приклад, то валютою котирування є USD, а торгується валютою GBP.

Це ЦІКАВО!

А чи знали ви, що в шотландській лікарні почали лікувати людей страждають «криптозависимостью»?

Які бувають характеристики валютних котирувань?

Пряма валютна котирування

У валютних котирувань також є свої характеристики. Як правило, при позначенні валютних курсів іноземні валюти виставляють в ролі торгованих, а місцева валюта (державна), це котирування. Такий вид котирування називають «пряма котировка» або «оціночна котирування», тобто вартість однієї одиниці якої-небудь іноземної валюти буде виражатися в одиницях національної валюти. Таку систему котирувань зокрема застосовує Японія, Швейцарія, Канада та ін. Для прикладу, котирування USD/JPY108,3 вказує, що 1 USD варто 108,3 японських ієн.

Зворотна або непряма котировака

Другий вид котирування валютних курсів, це зворотна або так звана непряма котировка. Такий вид котирування вказує на ціну стандартної одиниці національної валюти, виражена в змінних валютних одиницях іншої держави. Зокрема система непрямих котирувань використовується в Австралії і Великобританії, а також в Євросоюзі (AUD/USD, GBP/USD і нарешті EUR/USD). Для прикладу, така котирування як EUR/USD1,27 вказує, що за 1 EUR можна придбати 1,27 USD.

При міжбанківської торгівлі валютами, банківські установи, котирующие валюти, як правило, вказують курси продажу та курси купівлі валют. Курси продажу (Offer), це «Ask», а курси купівлі – «Bid». Пряме котирування валютного курсу «Bid» показує вартість, за якою банк скуповує торгуються (іноземні) валюти і продає національну. Курси «Ask» - це курси, за яким банківські установи купують національну валюту і реалізують торгованих. Різниця між курсами «Bid» і «Ask», називають спредом.

Види валютних курсів можуть котируватися по двом основним напрямкам:

  • курс продавця, тобто за таким курсом банки реалізують іноземні валюти в обмін на державну;
  • купівельний курс. За даним курсом банківські установи набувають валюти інших держав в обмін на місцеву валюту. Якщо котирування пряма, то валютний курс продавців, як правило, більше купівельного, а якщо котирування непряма, то купівельний курс більше, ніж у продавців.

Курси валют дуже рідко залишаються постійними навіть у самий короткий часовий проміжок. Сама ж зміна курсу, означає їх знецінення або подорожчання. Процес знецінення валют призводить до того, що імпорт дорожчає, а експорт, навпаки здешевлюється.

Методи регулювання та контролю валютних курсів

Отже, методи регулювання курсу валют можуть бути адміністративними і економічними. Адміністративні методи регулювання спрямовані на вольове ринкове управління, яке переслідує мету видалення з нього небажаних учасників і полягає у прямих заборонах на здійснення певного виду операцій.

Також адміністративні методи регулювання курсу валют забезпечують дотримання діючих щодо проведення валютних операцій законодавчих актів, тобто визначають відповідність цих операцій певними законами, перевіряють виконання взятих у валюті зобов'язань перед державою, об'єктивність і повноту обліку, а також звітності за операціями в іноземній валюті і обґрунтованість платежів. Об'єктами регулювання виступають валютні рахунки та проводяться за ним операції юридичних і як наслідок фізичних осіб, функціонування ринку валют, права власності на валюту та ін.

Економічні методи регулювання курсу валют (валютна біржова інтервенція, операції Центробанків на відкритих ринках, зміна Центробанками норм обов'язкових резервів та рівнів процентних ставок, а також мн.ін.), як правило, не зачіпають інтереси конкретних осіб і більше розраховані на їх добровільний вибір своєї поведінки.

Контролю і регулюванню піддаються абсолютно всі етапи валютного руху, починаючи виділенням квоти і закінчуючи перерахування виручки в іноземній валюті. Документом по валютному контролю виступає паспорт угоди, що заповнюється при імпорті або експорті, а виручка з експорту фіксується уповноваженими банківськими установами і перекладається на транзитні рахунки компаній-експортерів.

Основними органами регулювання курсу валют є державні Центробанки і Міністерства фінансів. Ці установи видають основні правила, що стосуються обігу іноземних валют, і займаються видачею ліцензій і дозволів комерційним банкам на здійснення операцій з валютами інших держав.

ОБОВ'ЯЗКОВО ПОДИВІТЬСЯ:

Читай також: